Motori sa unutrašnjim sagorjevanjem

Kod motora sa unutrašnjim sagorjevanjem, sagorjevanje goriva se izvodi u samom motoru. Oslobođena toplota u procesu sagorjevanja predaje se produktima sagorevanja, kao radnom tielu, čime se povećava energetski potencijal radnog tijela. Dobijanje mehaničkog rada određenog tijela se može izvesti principijelno na dva načina:

 •  relativno laganim širenjem radnog tijela u cilindrima motora(klipni motori)
 • pretvaranjem potencijalne enrgije radnog tijela u posebnimsprovodnim aparatimau kinetičku energiju struje radnog tijela i dalje korišćenjem akcione i reakcione sile mlaza na vršenje korisnog rada (strujni motori).

Kod klipnih motora sa unutrašnjim sagorjevanjem gorivo i vazduh neophodan za sagorjevanje goriva (smješa) uvodi se preko usisnog ventila u cilindar motora. Cilindar motora sa gornje strane je zatvoren sa cilindarskom glavom, a u unutrašnjosti se nalazi klip, tako da se usisana smješa goriva i vazduha nalazi zarobljena u prostoru koji formira cilindar, cilindarska glava i čelo klipa (prostor za sagorjevanje). U određenom trenutku, posredstvom varnice koju proizvodi svjećica nastaja paljenje i sagorjevanje smješe. Sagorjevanjem nastaju produkti sagorjevanja, koji su takođe zarobljeni u unutrašnjosti cilindra. Oslobođanja toplote procesom sagorjevanja predaje se produktima sagorevanja usljed čega im se povećava energetski potencijal, koji kao radno tijelo djeluju na klip i pomjeraju ga u cilindru. Translatorno pomjeranje klipa preko klipnjače se pretvara u obrtno kretanje kolenastog vratila u koritu motora. Kretanjem klipa i kolenastog vratila vrši se savlađivanje spoljašnjih otpora, pri čemu se deo energetskog potencijala radnog tijela pretvara u koristan rad. Poslije izvršenog rada od strane produkata sagorjevanja, produkti sagorjevanja se posredstvom klipa, preko izduvnog ventila udaljavaju iz cilindra motora. Uzastopnim ponavljanjem prikazanih procesa (sagorjevanju prethodi niz pripremnih procesa), ostvaruje se kontinualan rad klipnog motora sa   unutrašnjim sagorjevanjem.

Podjela

Primjena motora SUS kao pogonskog agregata kod svih vrsta motornih vozila uslovilo je mnoštvo zahtjeva koje treba da ispuni taj pogonski agregat.  Mnoštvo zahtjeva stvorilo je i mnoštvo njihovih različitih tipova i varijanti. Zato izvršiti podjelu tako da jedan motor pripada strogo jednoj grupi je vrlo teško (jedan te isti motor može se posmatrati iz različitih uglova). Ipak, zbog lakšeg upoznavanja, u stručnoj literaturi se susreću podjele, koje se međusobno mogu razlikovati, a koje se i ne moraju  usvojiti. Najčešća podjela motora SUS je prema:

 • vrsti primjenjenog goriva,
 • načinu ostvarenja smješe,
 • načinu razvođenja smješe i produkata sagorevanja,
 • načinu punjenja cilindra svježom smješom,
 • načinu upaljenja smješe,
 • načinu ostvarenja radnog ciklusa,
 • načinu regulisanja opterećenja,
 • načinu hlađenja,
 • konstruktivnim osobenostima,
 • namjeni motora.

Nezaobilazan način podjele motora je prema načinu ostvarenja radnog ciklusa:

 • četvorotaktni,
 • dvotaktni.